Alenka Stare

Opis projekta: Za Alenko Stare smo izdelali in optimizirali spletno stran.

Uporabljene rešitve:

  • Izdelava spletne strani
  • Optimizacija spletne strani

Naročnik: Alenka Stare

Spletna stran: https://alenkastare.si/